Rehaklinik Nahetal, Bad Kreuznach
Burgweg 14
Bad Kreuznach 55543