Rehaklinik Nahetal
Burgweg 14
Bad Kreuznach 55543
Telefon: 0671 3750